Om Asknäs:
 ​OBS! Det är tyvärr ej längre möjligt att boka Asknäs Gård för bröllop och fest. Detta gäller  tillsvidare och alltså även bokningar framåt i tiden. (denna sida uppdaterades 2023-01-02)

Asknäs gård är en privatägd lantbruksfastighet på Ekerö. Till gården hör en del av jordbruksmarken runt Ekerö kyrka där det bedrivs KRAV-certifierad växtodling.

Mangårdsbyggnaden ligger vägg i vägg med Ekerö kyrka så därför (och pga det fina läget) har den varit populär  att hyra som samlingslokal för t ex bröllopsfester, dop fika,  minnesstunder och möten mm för max 80 gäster. Gården är en av Stockholms absolut bästa lokaler för bröllop och fest om man är ute efter en rustik lantlig miljö med närhet till vattnet. Tidigare ägare försökte sig också på att driva café, krog och lite allt möjligt som det fortfarande då och då ringer folk och frågar efter t ex självplock av jordgubbar (OBS! detta finns alltså inte längre, ej heller självplock av sparris, hallon eller äpplen mm).Även om vi förstår att det är tråkigt för de som förväntat sig att kunna hyra så tar  vi nu en välbehövlig paus från denna del av verksamheten. Många minnesvärda bröllop, minnesstunder, födelsedagsfester  och dop fikor har det iallafall blivit under de 3 år vi drivit verksamheten. Stort tack till alla Er att ni valde Asknäs för Er stora dag? 


Asknäs historia och ägare
Mangårdsbyggnaden inkl flyglar byggdes år 1865 som bostad till gårdens ägare och tjänstefolk, på ägorna bedrevs växtodling, äppelodling (i allén), mjölkproduktion och skogsbruk/sågverk mm.  Grustäkterna (Älvnäs och nuvarande NCC Sandudden) arrenderades ut och såldes sedan av, och vartefter såldes det av sommarstugetomter (Ekerö sommarstad och ön Kanan), och vid ett generationsskifte delades fastigheten på ca 80-100 ha i tre lika stora delar varav mangårdsbyggnaden tillhörde en av delarna. Sedan 2014 äger Asknäs gård AB ca 19 ha jordbruksmark (inkl ca hälften av äppelträden i allén) och skogen vid korsningen Ekerö kyrkväg/ Ekerövägen.  Övrig jord/skogsbruksmark tillhör fortfarande släktingar till den ursprungliga ägaren förutom den såkallade "utmarken" (ca 10 ha intill Sandudden) där det tidigare bedrivits hallonodling ..

Innan laga skiftet på 1800-talet var Asknäs och Älvnäs arrendegårdar. Asknäs bestod då av två hemman. Om Asknäs äldre historia vet man inte så mycket och det finns inga tillförlitliga källor från medeltiden. Det finns heller inga spår av tidigare bebyggelse eller fornlämningar förrutom en ej utgrävd storhög/ kastal eller fundament från en fd. klockstapel . Enligt Erikskrönikan ska en Jon Jarl blivit ihjälslagen på Asknäs i början av 1200-talet. Om Asknäs syftar på kyrkan eller gården vet man inte eftersom Ekerö kyrka tidigare kallades Asknäs (Askaness) kyrka. Men troligtvis kan denna i andra källor okända Jarl ha bott på Asknäs och kyrkan kan ursprungligen ha uppförts som gårdskyrka.

OBS! Asknäs har aldrig tillhört kyrkan och varken kyrkoherde, kyrkovaktmästare eller präst bor eller har bott på gården.

Bryggan
Då Ekerö är en ö användes gårdens brygga som lastageplats för att frakta gårdens skörd av äpplen, potatis, spannmål mm med mälarjakter eller ångbåtar till Stockholms salutorg. Asknäs brygga användes förr av kyrkobesökare men pga av en dispyt mellan kyrkan och gårdens ursprungliga ägare så avstyckades en bit mark och en ny pålad ångbåtsbrygga uppfördes avsedd för kyrkans besökare. 
 

Asknäs Gård 
Ekerö kyrkväg 11
178 52 Ekerö
Epost: info@asknas.com


COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED