Om Asknäs:
 
Asknäs gård är en privatägd lantbruksfastighet på Ekerö. Till gården hör en del av jordbruksmarken runt Ekerö kyrka där det bedrivs KRAV-certifierad växtodling.
 
Pga. mangårdsbyggnadens närhet till Ekerö kyrka har vi och tidigare ägare sedan början på 2000-talet hyrt ut bottenplanet i mangårdsbyggnaden till bröllopsfester, dop fika och minnesstunder. Tidigare ägare försökte sig också på att driva café, krog och lite allt möjligt som det fortfarande då och då ringer folk och frågar efter t ex självplock av jordgubbar (OBS! detta finns alltså inte längre, ej heller självplock av sparris, hallon eller äpplen mm).
 
Men pga. bl. a orimliga myndighetskrav i kombination med kulturskyddade byggnader som kräver mycket underhåll så tar vi nu en paus från denna del av verksamheten och kommer under en mellanperiod renovera mangården, flyglar och stall medan vi beslutar om vilken riktning verksamheten ska ha . Tanken just nu är att gården kommer att återgå till en mer ordinär jordbruksfastighet och att vi utvecklar den delen av verksamheten istället. Men samtidigt vill vi inte stänga möjligheten att i framtiden kunna bedriva andra verksamheter.
 
Asknäs historia och framtid:
Mangårdsbyggnaden inkl flyglar byggdes år 1865 som bostad till gårdens ägare och tjänstefolk, på ägorna bedrevs växtodling, äppelodling (i allén), mjölkproduktion och skogsbruk/sågverk mm.  Grustäkterna (Älvnäs och nuvarande NCC Sandudden) arrenderades ut och såldes sedan av, och vartefter såldes det av sommarstugetomter (Ekerö sommarstad och ön Kanan), och vid ett generationsskifte delades fastigheten på ca 80 ha i tre lika stora delar varav mangårdsbyggnaden tillhörde en av delarna. Sedan 2014 äger Asknäs gård AB ca 19 ha jordbruksmark (inkl ca hälften av äppelträden i allén) och ca 5 ha skogsmark uppe vid korsningen Ekerö kyrkväg/ Ekerövägen.  Övrig jord/skogsbruksmark tillhör fortfarande släktingar till den ursprungliga ägaren förutom den såkallade "utmarken" (ca 10 ha intill Sandudden) där det tidigare bedrivits hallonodling men som år 2017 sålts till ett fastighetsbolag av en tidigare ägare som hade vissa planer på en "grekisk by" (Asknäs by). Planer finns även på att exploatera Älvnäs grusgrop och bygga en ny väg till Närlunda, arbetsplatsområde, fler bostäder mm mm. Även en ny bussväg planeras tvärs genom Asknäs vilket kommer medföra en förtätning av villabebyggelsen längs vägen.
 
Asknäs och Ekerös utveckling går från landsbygd mot småstad, den lantliga miljön runt Asknäs/Ekerö kyrka är visserligen skyddad i kommunens områdesbestämmelser men det bygger på privata markägares vilja att fortsätta bruka marken vilket i framtiden kan visa sig vara en utmaning då den i kommunens översiktsplan planeras att användas som tätortsnära grönområde med nya promenadvägar, cykelvägar och bussgator mm. Men min och Asknäs gård AB´s målsättning är att trots dessa utmaningar att fortsätta bedriva jordbruksverksamheten och om möjligt även behålla skogsmarken intakt.

Stefan Haberl
Fastighetsförvaltare Asknäs gård AB

Asknäs Gård 
Ekerö kyrkväg 11
178 52 Ekerö
Epost: info@asknas.com


COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED