Såg att ni för närvarande inte tar emot några bokningar pga. renoveringar, innebär detta att det inte heller finns möjlighet att se lokalerna och göra en eventuell bokning av bröllopsfest sommaren 2019? 
Vi kommer tillsvidare alltså från och med nu inte boka in några visningar eller göra några nya bokningar , detta gäller fr o m nu och tillsvidare fram tills vi är klara, men tidigast till säsongen 2020. De som redan har en bokning behåller givetvis sin bokning. 

Kommer vi bli störda av utomstående personer i trädgården och på bryggan under vigseln?
Vår Trädgård och brygga är privat och reserverad för  de som hyr festlokalen och för boende på gården. Visningar av gården och trädgården inkl bryggan måste bokas in på förhand.

När kommer caféet/krogen öppna igen?
Vi har i dagsläget inga planer på att öppna caféet eller liknande. 

Har ni öppet idag?

Se ovanstående

Kan vi komma ner till vattnet någonstans? 
Då Asknäs gård är privat hänvisar vi alltid till närliggande allmänna badplatser. Kyrkan har också en egen brygga, pga tidigare problem med båtburna kyrkobesökare sålde Asknäs gårds ursprungliga ägare en smal remsa mark mellan kyrkan och vattnet. Vägen ner till bryggan går från kyrkogårdens sydöstra hörn.

Vi söker lokaler eller en plats för filminspelning, kan vi hyra Asknäs gård?
Vi hyr generellt inte ut till filminpelningar men om man hyr festlokalen kan man givetvis filma där och i trädgården. Men ej i odlingarna/ på markerna då de riskerar att skadas av detta. 

Har ni självplock?
Någon gång i slutet av 90-talet ska det tydligen ha funnits självplock av jordgubbar då det fortfarande finns folk som ringer och frågar om detta. Nej det finns inte något självplock nu längre.

Kan vi lägga till vår båt vid er brygga?
Asknäs brygga är privatägd och används av boende på gården, gäster, vid utomhusvigslar, mm.  och alla platser är reserverade, ankring är också förbjuden pga intilliggande ytvattentäkt och vattenledning. Ibland händer det att båtar lägger till pga av t ex motorhaveri, detta bör pga dricksvattenintaget undvikas vid risk för olje, bränsleläckage. I övrigt gäller samma regler som gäller för alla andra privata bryggor även för vår brygga.

Kyrkan har en egen ångbåtsbrygga avsedd för kyrkans besökare. 


Vi ska besöka Ekerö kyrka, Sommarstan, Träkvista mm kan vi lägga till vid Asknäs brygga?
Se ovanstående.

Vem ansvarar för Äppelträdsallén/ Kan man plocka äpplen?
Det är Trafikverket som har ansvaret för  framkommligheten på det allmänna vägnätet. I detta ansvar ingår skötsel av vissa skyddsvärda kulturmiljöer tex alléer. Träden ägs dock av respektive markägare på vars mark träden står. Respektive ägare har ensamrätt till skörden.

Är Asknäs gård en prästgård?
Asknäs gård har aldrig varit prästgård utan har sedan laga skiftet på 1800 talet varit en privatägd bondgård. Under medeltiden hade gården någon form av administrativ funktion innan Stockholms grundande vilket bekräftas av historiska källor. Ekerö kyrka var troligen ursprungligen en gårdskyrka under 1000-talet. Den ursprungliga prästgården ligger på höger sida av Drottningholmsvägen mellan Asknäs och Nyckelby.

Kan vi få hyra en del av er mark/lokaler
All mark används på olika sätt, även om det inte ser så ut. Tex så ligger en del mark i träda men det är en medveten odlingsstrategi som ingår i den ekologiska växtföljden, sk gröngödslingsvall. Jordbruksverkets och KRAVS regler begränsar också markens användning på olika sätt.

Om vi eventuellt ska hyra ut andra lokaler eller förvaring etc så kommer vi annonsera om detta. 

Övriga frågor/förslag m.m...
För övriga frågor kontakta oss helst på mejlen. info@asknas.com