Kommer vi bli störda av utomstående personer i trädgården och på bryggan under vigseln?

Trädgården och bryggan är privat och reserverad för de som hyr festlokalen. Övrig tid används trädgården och bryggan av boende på gården, men ej av allmänheten. Visningar av gården och trädgården måste också bokas in i förhand och kan bara göras mellan bokningarna.

När kommer sommarcafé öppna igen?

Vi har i dagsläget inga planer på att öppna caféet igen då  det är svårt att kombinera cafét med uthyrning av festvåningen som är i samma lokal och oftast hyrs ut fre-sön.

Har ni självplock av jordgubbar, sparris eller hallon?

Jordgubbsodlingen finns ej längre kvar, ej heller någon sparrisodling. En liten del av hallonodlingen finns däremot kvar för gårdens husbehov. OBS! Ej självplock.

Tillhör den stora bryggan kyrkan?

Bryggan och stenpiren tillhör Asknäs gård AB och är trots sin generösa storlek privat. Bryggan används bl a till brudskålen, välkomsdrinken, utomhusvigslar och för privata båtplatser. Kyrkan har en mindre pålad ångbåtsbrygga avsedd för kyrkans besökare. 

Vem ansvarar för Äppelträdsallén?

Det är trafikverket som har ansvaret för  framkommligheten på det allmänna vägnätet. I detta ansvar ingår skötsel av vissa skyddsvärda kulturmiljöer tex alléer. Träden ägs dock av respektive markägare på vars mark träden står. Respektive ägare har ensamrätt till skörden.

Är Asknäs gård en prästgård?

Asknäs gård har aldrig varit prästgård utan har sedan laga skiftet på 1800 talet varit en privatägd bondgård. Under medeltiden hade gården någon form av administrativ funktion innan Stockholms grundande vilket bekräftas av historiska källor. Ekerö kyrka var troligen ursprungligen en gårdskyrka under 1000-talet. Den ursprungliga prästgården ligger på höger sida av Drottningholmsvägen mellan Asknäs och Nyckelby.

Kan vi få hyra en del av er mark/lokaler

All mark används på olika sätt, även om det inte ser så ut. Tex så ligger en del mark i träda men det är en medveten odlingsstrategi som ingår i den ekologiska växtföljden, sk gröngödslingsvall. Jordbruksverkets och KRAVS regler begränsar också markens användning på olika sätt.

Om vi eventuellt ska hyra ut andra lokaler eller förvaring etc så kommer vi annonsera om detta. Det är ingen idé att slösa er tid på att fråga oss om sånt vi inte har. Om vi inte annonserar om det så har vi det inte.

Övriga frågor/förslag m.m...
För övriga frågor kontakta oss helst på mejlen. info@asknas.com

Vi får en hel del udda förfrågningar som visserligen kan vara underhållande men vänligen framför era förslag via mejl.